Logo Utrecht University

Mangro Mud

Collaboration

Collaboration:

Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB)
Het is de taak van de SBB om samen met alle stakeholders in de bosbouwsector te werken aan de duurzame benutting van het tropisch bos. Binnen het kader van het REDD+ project werken we samen om de mangrove inventarisatie rond... Read more
Maritieme Autoriteit Suriname (MAS)
Assures safe, secure, environmentally sound, efficient and sustainable shipping in Surinam. Read more